Home     Kontakt     WIAP MEMV      Sprachen     English     News     Neumaschinen     Umbauten

 

                     

Nội dung

 

Su gioi thieu (1a - 1b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiap AG Ltd SA

Industriestrasse 48 L,

4657 Dulliken

Tel +41 62 752 42 60    

Fax + 41 62 752 48 61

Mail  wiap(at)widmers.info

Webseite    www.wiap.ch

 

 

Các trang web khác   

www.widmers.info                    Chuyển đổi

www.wiap.info                          trang web mới cw

www.wiapwidmers.info           WIAP Tập huấn www.kfkok.com                        hiệp hội nhân đạo

www.metallentspannen.ch      Thư giăn bằng kim loại

 

   

MEMV kim loại thư giăn với rung động

 

Thập kỷ trước đây, nó đă được đề xuất để giảm gây ra trong các kim loại thông qua các điện áp thích hợp xử lư bằng cách lắc hoặc rung của phôi một lần nữa. Với mục đích này, phôi được rung hoặc rung trên bàn rung hoặc bằng thiết bị rung động kèm theo. Điều đó có thể kéo dài hơn 5 đến 30 phút. Đối với các phôi lớn hơn và nặng hơn cũng có thời gian rung động dài hơn nhiều, nhưng điều này cần tránh v́ nhiều lư do. Khi rung, các ứng suất dư được cân bằng trên toàn bộ phôi, không chỉ trên bề mặt. Các phôi có thể được tiếp tục xử lư. Giảm căng thẳng dư thừa là mạnh nhất ở thời điểm bắt đầu rung, nhưng hiệu quả sẽ nhanh chóng giảm xuống nhanh chóng sau đó. Phương pháp này thường liên quan đến một vài điều chưa biết và yêu cầu một số tài liệu và chuyên môn hoặc hướng dẫn thích hợp. Mặc dù nó có nhiều ưu điểm so với nhiệt thư giăn, cụ thể là ít thời gian và năng lượng, tránh biến dạng nhiệt và quy mô ô nhiễm của phôi, việc sử dụng các biện pháp giảm căng thẳng rung thường được tha.

Có ba loại căng thẳng c̣n lại. Sự căng thẳng nội bộ của loại đầu tiên được vĩ mô và nhiệt h́nh thành bởi một thực tế là cạnh và cốt lơi của một phôi sau khi sưởi ấm thích hợp để làm mát xuống ở tốc độ khác nhau. Trong những căng thẳng nội tại của loại thứ hai xảy ra bởi biến đổi pha hoặc h́nh thành kết tủa để căng thẳng cơ cấu vi địa phương. Trong các trạng thái riêng của loại thứ ba, sự xáo trộn được bao quanh bởi một trường căng thẳng.

Điều kiện tiên quyết đối với nhiều h́nh thức thành công đă được chứng minh ổn định bằng cách rung là giảm sự căng thẳng c̣n sót vĩ mô trong phôi, có nghĩa là, điện áp của các loại đầu tiên. Sự xuống cấp điện áp gây ra một ít địa phương vượt điểm năng suất, mà bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau. Đề cập đến có thể căng thẳng c̣n lại cao được đặt lên trên các điện áp tải sửa chữa hoặc tăng cục bộ của tải và căng thẳng c̣n sót lại bởi bậc, vết nứt hay lỗ hổng.

 

 

 

 

 

 

VSR WIAP rung chuyển

 

 

 

 

   

 

WIAP VSR rung động thư giăn

 

 

 

WIAP DM4C Máy nén rung động

WIAP MEMV Thụy Điển    hp/1cw

 

 

 

Stand Vibrate Wiap MEMV. Kim khí   hp/cw

 

 

 

Cẩu trục có rung động   hp/cw

  

inzigartig Prozesssicher.

 

Home     Kontakt     Impressum     Seitemap     English     Patente     Neumaschinen     Umbauten